Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Követelmények Biológia tanítása 3 TBME3012 MSc 2017./2018. II. félév

Tisztelt Hallgatók!

A feladatok teljesítéséhez a honlapon található módszertani anyagok valamint a Biológia tanítása I. ill. II. tananyag pontos ismerete szükséges!!!

(óravázlat, óraterv, óraelemzési szempontsor, táblavázlat, táblai rajz, szemléltetés és kísérletezés a biológia órákon, ismeretek ellenőrzésének lehetőségei és módszerei, oktatástechnikai eszközök használata a biológia órákon, mikroszkóp használata a biológia órákon, terepgyakorlaton alkalmazott módszerek, stb…)

Az órára illetve a kurzus teljesítéséhez az alábbi feladatokat kell elkészíteni :

 1. Adatlap kitöltése. (A honlapon található és letölthető adatlap segítségével.) (írásban leadni vagy beküldeni)
 2. Hogyan tudja használni az órák tervezéséhez és értékeléséhez az óraelemzési szempontsort? (A honlapon található és letölthető óraelemzési szempontsor segítségével.) Fogalmazza meg véleményét és tegyen kiegészítő javaslatokat! (írásban leadni vagy beküldeni)
 3. Készítse el egy szabadon választott téma (kísérletes tanóra):
  • A. óravázlatát, a megadott szempontok alapján (A honlapon található és letölthető minta óraterv ill. minta óravázlat segítségével.) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • B. multimédiás bemutatóját, (Power Point), (animációk és video betét beépíthető hiperhivatkozásként és így beküldhető vagy csak személyesen adható le.).
  • C. ismeretellenőrzését (A honlapon található és letölthető anyag segítségével) (ld. szempontrendszer, minél változatosabb, sokféle formában!) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • D. kísérleti bemutatóját (A honlapon található és letölthető anyag segítségével) (minél kreatívabb, változatosabb, formában!) (írásban leadni vagy beküldeni) és a kísérlet bemutatása a gyakorlati óra feladata.

  A témát tehát úgy érdemes kiválasztani, hogy mind a négy feladat teljesíthető legyen, minél változatosabb és ötletgazdagabb – eredeti formában! A kísérletek saját ötlet alapján kerüljenek bemutatásra!

 4. Írásvetítő, táblai rajz, mikroszkóp alkalmazása a biológia órán. Ötletek prezentálása szabadon választott témákban. (A honlapon található és letölthető anyag segítségével) (írásban leadni vagy beküldeni)
 5. Ha ezeket lehet kapcsolni az előző ponthoz (3.), akkor úgy is kérjük elkészíteni.

 6. Szertárfejlesztés. Hogyan alakítanánk ki újonnan egy biológia szertárat? (Az infrastruktúra létrehozásának gazdasági, szervezeti háttere, a szervezés és beszerzés lépései, módja fontossági sorrendben). Nem vegyszer és eszközlistát kérünk!!! (írásban leadni vagy beküldeni)
 7. Az iskolai terepgyakorlatokon alkalmazott ismeretszerzési módszerek bemutatása, minél több könnyen kivitelezhető és ténylegesen megoldható feladat - ötlet összegyűjtése. (írásban leadni vagy beküldeni)
 8. Kooperatív tanulás. Két kiválasztott módszer leírása és bemutatása konkrét szakmai tartalom alapján. (írásban leadni vagy beküldeni)
 9. Önértékelés. (A honlapon található és letölthető adatlap segítségével.) A tanítási gyakorlat tanulságai. (írásban leadni vagy beküldeni)

Valamennyi ponthoz tartozó követelmény teljesítése, illetve azok bemutatása és megbeszélése a gyakorlat feladata.

Beadási határidők :

 • A beadási határidő: 2018. március 11.
  • 1. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 3. / A. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 4. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 5. témakör (írásban leadni vagy beküldeni)
 • A beadási határidő: 2018. április 08.
  • 2. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 3. / B. témakör (beépíthető vagy csak személyesen adható le.),
  • 3. / C. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 3. / D. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 6. témakör (írásban leadni vagy beküldeni)
  • 7. témakör (írásban leadni vagy beküldeni)
 • A beadási határidő: 2018. április 22.
  • 8. témakör (Segédanyag a honlapon) (írásban leadni vagy beküldeni)

Az egyes témakörök bemutatása illetve azok megbeszélése a gyakorlati órák feladata.

Minden feladatra jegyet kapnak, amiről a honlapon értesülhetnek. A gyakorlati jegy kialakítása a részjegyek figyelembevételével történik.


Leadandó illetve beküldendő:

 • adathordozón (Ökológiai Épület fsz. 02.) szerdai napokon
 • VAGY

 • nyomtatva az Ökológiai Épület fsz. 2. vagy 5. szobába, szerdai napokon
  Terjedelme: maximálisan 4 – 5 oldal (géppel írott, A/4 lap, 12-es betű, 1,5 sorköz)
 • VAGY

 • faxon(06-52/512900-as telefon és 22406 mellék)
  Terjedelme: maximálisan 4 – 5 oldal (géppel írott, A/4 lap, 12-es betű, 1,5 sorköz)
 • VAGY

 • elektronikus úton a metodika@science.unideb.hu címen - a tárgy mezőben tüntessék fel nevüket évfolyamukat és szakukat (Elfogadunk: Microsoft Office kompatibilis vagy Open Office kompatibilis formátumú anyagokat.)

Határidőn túl beérkezett anyagokat nem áll módunkban elfogadni!