Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

2. csoport TBOG3012 Biológia tanítása III. 2017/2018 tanév I. félév

Osztatlan 2. csoport
2017. / 2018. I. félév

Órakezdés : hétfő 12 óra

Előkészítés : szerda felíratkozás szerint

  1. IBL - kutatás alapú tanulás. Elmélet. Feladat megbeszélése: strukturált, irányított és nyitott kutatásra vonatkozó óraterv, feladatok, kísérletek elkészítése ugyanazon témára. projekt munkában. 2017. október 09. Témaválasztás szabadon, megegyezés szerint. Irányított kutatás mikrotanítás 2017.10.16. formájában történő bemutatása 3 hét múlva.
  2. Kutatásmódszertan óra. Elmélet.
  3. Kutatásmódszertan. Elmélet. Feladat megbeszélése: Kiadott publikációk elemzése. (Kutatás problémája, hipotézise, módszere, eredmények, következtetés)
  4. Irányított kutatás. Mikrotanítás. 2017. október 16. (A csoport minden tagja osztályzatot kap a mikrotanítás sikerétől függően. Minden hallgató leírja, hogy mi volt a feladata a projektben!)
  5. A kiadott publikációk kutatásmódszertani elemzése.2017. október 23. Feladat megbeszélése: Kutatási terv készítése.
  6. Adatelemzés Excell és SPSS programok segítségével.
  7. Adatelemzés Excell és SPSS programok segítségével. Feladat megbeszélése: Kiadott adatsor értékelése megadott szempontok alapján.
  8. Szemléltetés a biológia órán. 2017. november 27. Egy kiválasztott élőlény vagy szerv, biológiai objektum felépítésének és/vagy működésének bemutatása: valóságban, rajzban, mikroszkópban, írásvetítővel, IKT eszközökkel (rajzok, fotók, animáció, film, applikáció, stb.) modellel. (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!)
  9. Önállóan tervezett kísérletek bemutatása. 2017. december 04. (Egyszerű eszközökkel és anyagokkal történő bemutatás. Már leírt, szakirodalomban szereplő kísérletet nem fogadunk el! (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!)
  10. Kutatási tervek bemutatása. 2017. december 11.

Értékelés:

Valamennyi beadott anyag, továbbá a szemléltetés és kísérletek bemutatása, illetve a mikrotanítás osztályzásra kerül. A projektben végzett munkáért és külön a mikrotanításért a csoport valamennyi tagja ugyanazt az osztályzatot kapja (ez két érdemjegy). Bármely feladat hiánya a gyakorlati jegy megvonásával jár.