Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Követelmények TBOG3012 Biológia tanítása III. 2017/2018 tanév I. félév

Tisztelt Hallgatók!

Az órára illetve a kurzus teljesítéséhez az alábbi feladatokat kell elkészíteni :

 1. Strukturált, irányított és nyitott kutatásra vonatkozó óraterv, feladatok, kísérletek elkészítése ugyanazon témára. projekt munkában. (Egy strukturált, egy irányított és egy nyitott kutatás órájának anyaga/projekt/csoport). Témaválasztás szabadon, megegyezés szerint. Továbbá az egyénenkénti leírások a projektben végzett feladatról. (írásban leadni vagy beküldeni 2017. október 09.)
 2. Mikrotanítás. Irányított kutatás mikrotanítás formájában történő bemutatása. (órán 2017. október 16.)
 3. Kiadott publikációk elemzése.(Kutatás problémája, hipotézise, módszere, eredmények, következtetés)(írásban leadni vagy beküldeni 2017. október 23.)
 4. Szemléltetés a biológia órán. Egy kiválasztott élőlény vagy szerv, biológiai objektum felépítésének és/vagy működésének bemutatása: valóságban, rajzban, mikroszkópban, írásvetítővel, IKT eszközökkel (rajzok, fotók, animáció, film, applikáció, stb.) modellel. (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!)(órán 2017. november 27.)
 5. Önállóan tervezett kísérletek bemutatása.Egyszerű eszközökkel és anyagokkal történő bemutatás. Már leírt, szakirodalomban szereplő kísérletet nem fogadunk el! (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!) (órán 2017. december 04.)
 6. Kiadott adatsor értékelése megadott szempontok alapján. (írásban leadni vagy beküldeni 2017. december 11.)
 7. Kutatási terv készítése. (írásban leadni vagy beküldeni 2017. december 4.)

Beadási határidők :

 • A beadási határidő: Lejárt a beadási határidő!!!
  • 1. feladat
 • A beadási határidő: Lejárt a beadási határidő!!!
  • 3. feladat
 • A beadási határidő: 2017. december 04.
  • 7. feladat
 • A beadási határidő: 2017. december 11.
  • 6. feladat

Értékelés :

Valamennyi beadott anyag, továbbá a szemléltetés és kísérletek bemutatása, illetve a mikrotanítás osztályzásra kerül.
A projektben végzett munkáért és külön a mikrotanításért a csoport valamennyi tagja ugyanazt az osztályzatot kapja (ez két érdemjegy).
Bármely feladat hiánya a gyakorlati jegy megvonásával jár.


Hiányzás:

Hiányozni a félév során kétszer lehet. A második hiányzást a lehető leghamarabb pótolni kell. Pótolatlan, illetve kettőnél több hiányzás esetén a gyakorlati jegyet nem áll módunkban megadni.


Leadandó illetve beküldendő:

 • adathordozón (Ökológiai Épület fsz. 02.) szerdai napokon
 • VAGY

 • nyomtatva az Ökológiai Épület fsz. 2., szerdai napokon
  Formája: géppel írott, A/4 lap, 12-es betű, 1,5 sorköz, piros szín nélküli (javítás lehetősége a gyakorlatvezetőnek)
 • VAGY

 • faxon(06-52/512900-as telefon és 22406 mellék)
  Formája: géppel írott, A/4 lap, 12-es betű, 1,5 sorköz, piros szín nélküli (javítás lehetősége a gyakorlatvezetőnek)
 • VAGY

 • elektronikus úton a metodika@science.unideb.hu címen - a tárgy mezőben tüntessék fel nevüket évfolyamukat és szakukat (Csak Microsoft Office Word kompatibilis vagy Open Office Writer kompatibilis anyagokat fogadunk el és csak ezen az elektronikus címen).
 • Formája: géppel írott, A/4 lap, 12-es betű, 1,5 sorköz, piros szín nélküli (javítás lehetősége a gyakorlatvezetőnek) és tömörítetlen anyag


Határidőn túl beérkezett anyagokat nem áll módunkban elfogadni!