Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Tematika TBOG3012 Biológia tanítása III. 2017/2018 tanév I. félév

2017./2018. I. félév

ÓRA
FELADAT
I. 09. 25.
IBL - kutatás alapú tanulás.
Elmélet.
Feladat megbeszélése.
Strukturált, irányított és nyitott kutatásra vonatkozó óraterv, feladatok, kísérletek elkészítése ugyanazon témára. projekt munkában. Témaválasztás szabadon, megegyezés szerint. Irányított kutatás mikrotanítás formájában történő bemutatása 3 hét múlva.
II. 10. 02.
Kutatásmódszertan óra.
Elmélet.
III. 10. 09.
Kutatásmódszertan.
Elmélet.
Feladat megbeszélése.
Kiadott publikációk elemzése. (Kutatás problémája, hipotézise, módszere, eredmények, következtetés)
IV. 10. 16.
Irányított kutatás.
Mikrotanítás. (A csoport minden tagja osztályzatot kap a mikrotanítás sikerétől függően.
Minden hallgató leírja, hogy mi volt a feladata a projektben!)
V. 11. 06.
A kiadott publikációk kutatásmódszertani elemzése.
Feladat megbeszélése:
Kutatási terv készítése.
VI. 11. 13.
Adatelemzés.
Excell és SPSS programok segítségével.
VII. 11. 20.
Adatelemzés.
Excell és SPSS programok segítségével.
Feladat megbeszélése:
Kiadott adatsor értékelése megadott szempontok alapján.
VIII. 11. 27.
Szemléltetés a biológia órán.
Egy kiválasztott élőlény vagy szerv, biológiai objektum felépítésének és/vagy működésének bemutatása: valóságban, rajzban, mikroszkópban, írásvetítővel, IKT eszközökkel (rajzok, fotók, animáció, film, applikáció, stb.) modellel. (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!)
IX. 12. 04.
Önállóan tervezett kísérletek bemutatása.
Egyszerű eszközökkel és anyagokkal történő bemutatás. Már leírt, szakirodalomban szerep-lő kísérletet nem fogadunk el! (Csak bemutatás, nincs beadott anyag!!)
X. 12. 11.
Kutatási tervek bemutatása.

Ajánlott irodalom :

 • Lénárd Gábor :
  • Biológia a gimnáziumok III. o. számára
  • Biológia a gimnáziumok IV. o. számára
  • Biológiai laboratóriumi vizsgálatok ( BLGY. )
   ( a gimnáziumok II., III., IV. o. számára )
 • Mülner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak (BGYK.) ( 9 – 12. osztály )
 • Dr Perendy Mária : Biológiai vizsgálatok
 • Oláh Zsuzsa : Biológia I. II. III.
 • Dr Berend M. – Dr Szerényi G. : Biológia I. II. III. IV.
 • Gál Béla: Biológia 10. - 11. - 12. (a gimnáziumok számára) (alternatív tankönyvek, feladatgyüjtemények, segégletek)
 • Simon T. - Csapody V.: KIS NÖVÉNYHATÁROZÓ
 • Varga Z.: ÁLLATISMERET
 • Both M. - Revákné M. I.: BIOLÓGIA MUNKAFÜZET I. - II.
 • Bodzsár Éva: KÉZIKÖNYV A BIOLÓGIATANÍTÁS MÓDSZERTANÁHOZ
 • Általános iskolai biológia tankönyvek és munkafüzetek 5.; 6.; 7. osztály
 • Biológia 7 OFI tankönyv
 • Biológia 8 OFI tankönyv
 • Biológia 8 OFI munkafüzet
 • Biológia 10 OFI tankönyv
 • Biológia 10 OFI munkafüzet
 • Biológia 11 OFI tankönyv
 • Biológia 11 OFI munkafüzet
 • Biológia 12. OFI tankönyv
 • Biológia 12. OFI munkafüzet
 • Előadás és gyakorlat anyaga.