Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Tóth Tibor - Publikációk

 • Ibolya Markóczi-Revák, Tibor Ferenczy, Tibor Tóth (2000): Wechselwirkungen von Mikroorganismen und Umwelt. Biologie in der Schule, 49(1), 26-33.
 • Ibolya Markóczi Revák, Tibor Ferenczy, Tibor Tóth (2001): Problem solving and motivation in biology teaching. Acta Biologica Debrecina, 100-106.
 • Dr Ferenczy Tibor, Tóth Tibor, Fülekiné Kremniczky Beáta (2002/1): A környezeti nevelés lehetőségei a középfokú oktatásban I. A biológia tanítása,Mozaik oktatási stúdió, Szeged 14 – 20.
 • Dr Ferenczy Tibor, Tóth Tibor, Fülekiné Kremniczky Beáta (2002/2): A környezeti nevelés lehetőségei a középfokú oktatásban I. A biológia tanítása,Mozaik oktatási stúdió, Szeged 10 – 18.

Előadások

 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Tibor (1999): Pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani kutatások kapcsolódási pontjai a magyar biológiatanítás tükrében. Természettudományos Szakmódszertanosok 3. Országos Találkozója, KLTE, Debrecen, 1999. október 27-29.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Ferenczy Tibor-Tóth Tibor (2000): Pedagógiai-pszichológiai irányelvek a szakmódszertani feladatok meghatározásában. Országos Tudományos és Módszertani Konferencia. Pedagógiai-pszichológiai szekció. Budapest, 2000. augusztus.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2000): Problémák, feladatok, kutatás. DE Természettudo-mányi Kar „Biológusnap” tudományos ülése. Debrecen, 2000. november 15.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2001): Biológia problémafeladatok? Debreceni Tudományos Napok, Biológia és Környezet szekció. Debrecen, 2001. november 14.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Tóthné Kosztin Beáta-Tóth Tibor (2003): Kísérlet a természettudományos problémamegoldás fejlesztésére a középiskolai biológiatanításban. III. Országos Nevléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. október 9-11.

Poszter

 • Ibolya Markóczi Revák - Tibor Tóth - Beáta Kosztin (2000): The development of problem solving and its relationshipother influental factors. Talent for The milleneum. The seventh conference of the European Council for High Ability Held in Debrecen (Hungary). August 19-22,2000. Papers Submitted to the Conference, Debrecen, 2000.

Konferenciakiadványok

 • Revákné Markóczi Ibolya-Ferenczy Tibor-Tóth Tibor (2000): Pedagógiai-pszichológiai irányelvek a szak-módszertani feladatok meghatározásában. In: A tanári mesterség gyalorlata,Tanárképzés és Tudomány, Országos Módszertani és Tudományos Konferencia, Nemzeti Tankönyvkiadó-ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 112-114.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Tóthné Kosztin Beáta-Tóth Tibor (2003): Kísérlet a természettudományos problémamegoldás fejlesztésére a középiskolai biológiatanításban. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudomámyos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2002. 115.