Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Revákné Dr. Markóczi Ibolya - Szakdolgozati témakörök

Biológia Szakmódszertan
Szakdolgozati témakörök
2011 / 2012

Tantárgy:

Biológia tanítása I-II-III.
(MSc és ötéves osztatlan képzés)

 • A képességfejlesztés lehetőségei a biológiatanításban.
 • Önszabályozó tanulás a biológia órán.
 • Csoportmódszerek a biológia tanításban.
 • Pedagógusok véleménye a hazai biológia oktatásról.
 • Kisiskolások természettudományos gondolkodásának vizsgálata-Rostock Modell
 • Az informatikai eszközök alkalmazása a biológia tanításában.
 • Környezeti nevelés és biológiatanítás.
 • Kompetenciaközpontú biológiatanítás.
 • A metakognitív képességek fejlesztése a biológiatanításban.
 • A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a biológia tanításában.Tantárgy:

Sejttani alapismeretek
(BSc képzés)

 • A távoli elektronmikroszkópos elérés lehetőségei a sejtbiológia oktatásában.
 • A XX. század sejtbiológia kutatási eredményei és azok megjelenése az oktatásban.
 • A genetika és sejtbiológia tudományának kapcsolódási pontjai- XX-XXI. század.