Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia alapjai TBBE0001-K1

A tárgy leírása:

Óraszám: 2 + 0 + 0
Típus: előadás
Kreditérték: 1 + 0 + 0
Tantárgyfelelős: Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés: Kollokvium (írásbeli és szóbeli számonkérés alapján)

A tantárgy oktatásának célja:

A tárgy tematikája:

Ajánlott irodalom:

  • Gál Béla (2006): Biológia 10. Mozaik Kiadó, Szeged.
  • Gál Béla (2006): Biológia 11. Mozaik Kiadó, Szeged.
  • Gál Béla (2006): Biológia 12. Mozaik Kiadó, Szeged
  • C. A. Ville, C. E. Martin, L, R. Berg, P. W. Davis (1998): Biology. Saunders College Publishing, Philadelphia.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
A biológia alapjai tematika. pdf