Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 1 előadás - levelező TBME3010_L

A tárgy leírása:

Óraszám : 2 + 0 + 0
Típus : előadás
Kreditérték : 2 + 0 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : kollokvium
Megkövetelt előzmény : Sikeres MSc felvételi

A tantárgy oktatásának célja :

A tantárgy tematikája :

Ajánlott szakirodalom:

  1. Bodzsár Éva (szerk.) (2005):Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest.
  2. Berend Mihály, Berendné Németh Éva, Kiss János és Szerényi Gábor (1999): Biológia I-II-III-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  3. Berger Józsefné (2004): Az élő természet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  4. Both Mária, Revákné Markóczi Ibolya (2005).: Biológia munkafüzet I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  5. Gál Béla (2006): Biológia 10. - 11. - 12. osztály Mozaik Kiadó, Szeged.
  6. Halász Tibor, Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné (1997): Természetismeret, 5-6. osztály. Mozaik Kiadó, Szeged.
  7. Halász Tibor, Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné (1997): Biológia 7-8. osztály. Mozaik Kiadó, Szeged.
  8. Lénárd Gábor (2005): Biológia 10-11-12. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  9. NAT (Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995 és 2003)
  10. Oláh Zsuzsa(2005): Biológia 10-11-12. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

A tantárgy tematikája heti bontásban:
Levelező Biológia tanítása I.- előadás.pdf