Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 3 gyakorlat - levelező TBMG3014_L

A tárgy leírása:

Óraszám : 0 + 2 + 0
Típus : gyakorlat
Kreditérték : 0 + 1 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : Gyakorlati jegy
Megkövetelt előzmény : Sikeres MSc felvételi

A tantárgy oktatásának célja :

A tantárgy tematikája :

Ajánlott szakirodalom:

  1. Revákné Markóczi Ibolya (szerk.)(2012): Projektmódszer, projektoktatás. DE TEK. Debrecen.
  2. Kagan. S. (2001): Kooperatív tanulás. Scolar Kiadó, Budapest.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
Levelező Biológia tanítása III.- gyakorlat.pdf