Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

A biológia tantárgypedagógia legújabb eredményei TBSG0103

A tárgy leírása:

Óraszám/hét : 20 kontakt óra
Típus : előadás
Kreditérték : 6
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : kollokvium
Megkövetelt előzmény : nincs

A tantárgy oktatásának célja :

A tantárgy tematikája :

Ajánlott szakirodalom:

 1. Balogh László (1998): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
 2. Berend Mihály, Berendné Németh Éva, Kiss János és Szerényi Gábor (1999): Biológia I-II-III-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest
 3. Biológia tankönyvcsaládok általános iskolák részére. Mozaik Kiadó, Apáczai Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó
 4. Bodzsár Éva (szerk) (2005): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest.
 5. Csapó Benő (szerk) (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.
 6. Falus Iván (2000): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 7. Gál Béla (2005): Biológia 10-11-12. osztályok számára. Mozaik Kiadó Szeged.
 8. Halász Tibor, Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné (1997): Természetismeret, 5-6. osztály. Mozaik Kiadó, Szeged.
 9. Halász Tibor, Jámbor Gyuláné, Vízvári Albertné (1997): Biológia 7-8. osztály. Mozaik Kiadó, Szeged.
 10. Kacsúr István (1986): A biológia tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest.
 11. Kontra József (1996): A probléma és a problémamegoldó gondolkodás. Magyar Pedagógia, 4, 341-366.
 12. Kozéki Béla (1986): Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia, 6(2), 271-292.
 13. Lénárd Gábor (2001): Biológia I-II-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 14. Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
 15. Nahalka István (1995): A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar Pedagógia, 95(3-4), 229-251.
 16. Oláh Zsuzsa (2005): Biológia 10-11-12. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 17. Orlik, Y. (2001): Using visual algorithmic-schemas for solving numerical problems. Journal of Science Education, 2(2), 106-108.
 18. Vári Péter (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
A biológia tantárgypedagógia legújabb eredményei.pdf