Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

A biológiai ismeretek elemi szintű tanítása TBSG0105

A tárgy leírása:

Óraszám/hét : 20 kontakt óra
Típus : gyakorlat
Kreditérték : 6
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : gyakorlati jegy
Megkövetelt előzmény : nincs

A tantárgy oktatásának célja :

A tantárgy tematikája :

Ajánlott szakirodalom:

  1. Revák-Markóczi, I., Tóth-Kosztin, B., Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Schneider, I. K., Oberländer, F.: Effects of applying the Rostock model on metacognitive development of pupils. Journal of Science Education, Vol. 9, No. 2, (2008) 94-99.
  2. Tóth, Z., Revák-Markóczi, I., Schneider, I.K., Oberländer, F., Dobó-Tarai, É.: Effect of instruction on 1st graders' thinking patterns regarding the description of water with every day and scientific concepts. Practice and Theory in Systems of Education, Vol. 3, No. 1, (2008) 45-54.
  3. Schneider, I.K., Oberländer, F., Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Revák-Markóczi, I.: Scientific learning in primary school education: a model study on children’s concepts of physical material, Practice and Theory in Systems of Education, Vol. 3, No. 2, (2008) 51-60.
  4. Dobóné Tarai É.: Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem Kémia Doktori Iskola, Debrecen, 2008.
  5. Revákné Markóczi I., Tóth Z., Dobóné Tarai É.: Kisiskolások természettudományos gondolkodásának vizsgálata – a Rostocki Modell. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2007. Program és Tartalmi Összefoglalók, 73. oldal.
  6. Tóth Z., Revákné Markóczi I., Dobóné Tarai É., Schneider I.K., Oberländer F.: A tanítás hatása az elsőosztályos tanulók vízzel kapcsolatos fogalmi rendszerére. I. Miskolci „Taní-tani” Konferencia, Miskolc., 2008. Előadásösszefoglalók, 74. oldal.
  7. Schneider, I.K., Oberländer, F.: Naturwissenschaftliches Lernen in der Grundschule. Was Kinder können – was Kinder brauchen, mit Lerneinheiten zum Thema „Wasser” für die Klassen 1 bis 4 und ausgearbeiteten Experimenten, Arbeitsblättern, Protokollvorlagen und Lehrerinformationen. Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, 2008.
  8. Revákné Markóczi I., Schneider, I.K., Oberländer, F., Tóth Z., Dobóné Tarai É.: Kísérlet az iskolakezdők természettudományos gondolkodásának fejlesztésére. AGTEDU konferencia, Kecskemét, 2008. II. kötet, 200-205. oldal.
  9. Tóthné Kosztin B., Revákné Markóczi I.: Kisiskolások természettudományos fogalmi gondolkodásának fejlesztési lehetőségei. AGTEDU konferencia, Kecskemét, 2008. II. kötet, 216-222. oldal.
  10. Schneider, I. K., F. Oberländer, Z. Tóth, E. Dobó-Tarai, I. Revák-Markóczi: Naturwissenschaftliches Lernen – eine exemplarische Studie zur Entwicklung von Stoffkonzepten. In Problemy Wczesnej Edukacji, 2008, 2 (8), 112-120. Gdansk: Univ. Gdansk.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
A biológiai ismeretek elemi szintű tanítása.pdf