Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Bevezetés a biológiába TBBG2001

A tárgy leírása:

Óraszám: 0 + 1 + 0
Típus: gyakorlat
Kreditérték: 0 + 1 + 0
Tantárgyfelelős: Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés: gyakorlati jegy (szóbeli számonkérés alapján)

A tantárgy oktatásának célja:

A középiskolában szerzett biológiai ismeretek szintrehozása, rendszerezése és kibővítése révén egy megalapozott, egységes biológiai tudás és szemléletmód kialakítása, mely megbízható kiindulópont lehet a további biológia szaktudományok ismeretanyagának elsajátításában.

A tárgy tematikája:

A biológia tudományának története. A biológiai kutatások módszerei. Az élővilág, mint egységes rendszer. Az élet kritériumai, életjelenségek. A rendszerezés alapjai, a legújabb taxonómiai elméletek. Vírusok és prionok. Prokarióták és rendszerezésük. Eukarióta egysejtűek és rendszerezésük. Többsejtű eukarióták. Az élővilág rendszerezése. A gombák és zuzmók. Algák. Magasabb rendű növények rendszere, szövetei, felépítése és életműködéseik. Az állatvilág rendszerezése, az állati szervezet szövetei, felépítése életműködései. Sejtbiológia. A biogén elemek. A víz biológiai jelentősége. Lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nukleotidok és nukleinsavak az élővilágban. A felépítő és lebontó folyamatok főbb típusai és jelentősége az élővilágban. A centrális dogma elmélete. A gén fogalma, a génműködés szabályozás a pro- és eukarióta sejtekben. A genetikai kód. A fehérjeszintézis. A mutációk típusai, jelentősége. Az élővilág sejttípusainak összehasonlítása. A sejtorganellumok. Membránelméletek és membrántranszport, diffúzió és ozmózis az élő rendszerekben. A Mitchell-féle kemiozmotikus elmélet. Apoptózis és nekrózis fogalma. Az emberi szervezet önfenntartó működései, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás, kültakaró, mozgás. Önszabályozás, ideg- és hormonrendszer. Önreprodukció. A genetika alapjai. Klasszikus és molekuláris genetikai alapfogalmak, öröklődéstípusok, genetikai rendellenességek. Géntechnológiai alapfogalmak. Humán Genom Program. Populációgenetikai alapfogalmak. Az evolúció alapjai, kutatási módszerei. Az élővilág és környezetének kölcsönhatásai. Környezet és tűrőképesség, környezeti tényezők. Ökoszisztéma fogalma. Populációk, társulások, jellemzőik és változásaik. Biomok és bioszféra. A fenntarthatóság fogalma. Természet-és környezetvédelem alapfogalmai. A globalizáció fogalma. Megújuló-és nem megújuló energiaforrások. A hulladék problémája. A Gaia-elmélet. Ökológiai lábnyom. A bioszféra jelene és jövője.

Ajánlott irodalom:

  • Berend Mihály, Szerényi Gábor: (1998): Biológia I-II-III-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Both Mária, Csorba F. László (2003): Források. I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  • Claude, A. V., Eldra, P. S., Diana, W. M. (1998): Biology. Saunders College Publishing, Orlando, Florida.
  • Gál Béla (2006): Biológia 10-11-12. Mozaik Kiadó, Szeged.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
Bevezetés a biológiába tematika.pdf