Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Sejttani Alapismeretek TBBE5000

A tárgy leírása:
(Természettudományos és Matematikai alapismeretek blokk Biológiai modul)

Óraszám: 2 + 0 + 0
Típus: előadás
Kreditérték: 3 + 0 + 0
Tantárgyfelelős: Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés: kollokvium

A tárgy leírása:

A tantárgy oktatásának célja a későbbi biológiai szakmai ismeretek megalapozása, előkészítése, a különböző biológiai felkészültséggel rendelkező hallgatók sejttani alapismereteinek készségszintre történő emelése.
Követelmények: A sejt fogalma. Pro- és eukarióta sejt fogalma, összehasonlítása. Az endoszimbionta elmélet. Állati és növényi sejtek összehasonlítása. A biogén elemek. Az élő szervezet szervetlen és szerves alkotói. A víz és biológiai jelentősége. Ozmózis és diffúzió. Kolloid rendszerek. A lipidek és biológiai jelentősége. A szénhidrátok és biológiai jelentősége. Aminosavak. A fehérjék szerkezete és szerepe az élő szervezetben. Nukleotidok és biológiai szerepük. A nukleinsavak. A DNS felépítése. A DNS, mint információhordozó. A kromoszómák felépítése. A mutáció fogalma, típusai, kiváltó tényezői. Mutagének. RNS molekulák a sejtben. Anyagcserefolyamatok a sejtben. Asszimiláció és disszimiláció az élő sejtben. A pro- és eukarióta sejt anyagcseréjének legfontosabb különbségei. Az enzimek, mint biokatalizátorok. Az enzimek és a membrán. A fotoszintézis helye és folyamata a sejtben. A zsírsavak szintézise. A nukleinsavak bioszintézise. A genetikai kód. A centrális dogma elmélete. A gén fogalma. A génműködés szabályozása. A fehérjeszintézis. Szénhidrátok lebontása. A neutrális zsírok lebontása. A fehérjék és aminosavak lebontása. A citoplazma. Membránrendszerek felépítése és működése. A Mitchell- féle kemiozmotikus elmélet A membrán transzportfolyamatai. Sejtmag, citocentrum. A sejtciklus. Mitózis és meiózis.
A Pro- és eukarióta egysejtűek. A baktériumsejt felépítése és életműködése. A baktériumok egészségügyi, ipari, környezeti és mezőgazdasági jelentősége. Alacsonyabb rendű gombák felépítése és jelentősége.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
Sejttani alapismeretek tematika.pdf