Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 1 előadás TBME3010

A tárgy leírása:

Óraszám : 2 + 0 + 0
Típus : előadás
Kreditérték : 2 + 0 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : kollokvium
Megkövetelt előzmény : Sikeres MSc felvételi

A tantárgy oktatásának célja :

Az alapvető biológia tanári kompetenciák kialakításához szükséges alapismeretek nyújtása, mely elsősorban a biológia tanításának didaktikai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásaira, az interdiszciplinák hangsúlyozására helyezi a fő hangsúlyt, annak szakdidaktikai vonatkozásait tárgyalja.

A tantárgy tematikája :

Kitér mindazon ismeretek tanítására, melyek a tanári mesterség szakmódszertani szemszögből közelíthető alapvető feltételeit jelentik. A mindenkori biológiatanítás történetén és helyzetén túlmenően foglalkozik a biológiatanítás tervezésével, szervezési formáival, szervezeti kereteivel, a tanítási órákon alkalmazható módszereivel és stratégiáival, a kognitív képességek, ezen belül kiemelten a problémamegoldó gondolkodásfejlesztési lehetőségeivel, a motiváció kérdéseivel. Az előadás tartalmilag nélkülözhetetlen ismereteket nyújt a Biológia tanítása gyakorlatok, valamint a tanári mesterség gyakorlatának kivitelezéséhez.

Ajánlott szakirodalom:

  1. Bodzsár Éva (szerk.) (2005):Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest.
  2. Falus Iván (2000): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Kacsúr István (szerk.) (1986): A biológia tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest

A tantárgy tematikája heti bontásban:
MSc biológia tanítása 1 tematika - előadás.pdf