Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 1 gyakorlat TBMG3010

A tárgy leírása:

Óraszám : 0 + 1 + 0
Típus : gyakorlat
Kreditérték : 0 + 1 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya
Számonkérés : gyakorlati jegy
Megkövetelt előzmény : Sikeres MSc felvételi

A tantárgy oktatásának célja :

A tanári mesterség gyakorlatát jelentő legalapvetőbb képességek, készségek és jártasságok kialakítása.

A gyakorlat tematikája :

A problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, az alkalmazkodó képesség, a kommunikáció, a szaknyelv használatának és retorikai képességeknek, a legalapvetőbb tanárközpontú módszerek készségszinten történő alkalmazásának fejlesztése. A megvalósítás eszközéül olyan interaktív módszereket választottunk, mint a rendszeresen sorra kerülő mikrotanítások (általános-és középiskolás biológia tananyagból egyaránt) és azok kritikai értékelése, tanmenet, óratervek és óravázlatok készítése, a mindenkori ki- é bemeneti szabályozást jelentő dokumentumok részletes tanulmányozása után tantervkészítés projektmunkában csakúgy, mint az érettségi követelményrendszer tartalmi kidolgozása. Ezen utóbbi célja a hallgatók megismertetése az általános iskolai tananyagon túl a középiskolás tananyaggal, mely szervesen épül az általános iskolában tanultakra. Továbbá a hallgatók önálló munkáját jelenti az általános-és középiskolás biológia tankönyvek elemzése, összehasonlítása, azok megadott szempontok alapján történő értékelése, önálló szemléltető anyag készítése és szakmai, didaktikai és pszichológiai szempontból történő megvitatása.

Ajánlott szakirodalom :

  1. Általános és középiskolai biológia tankönyvek és munkafüzetek.
  2. Lénárd Gábor (2001): Biológiai laboratóriumi vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Perendy Mária (2000): Biológiai vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
MSc biológia tanítása 1 tematika - gyakorlat.pdf