Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 2 gyakorlat TBMG3011

A tárgy leírása:

Óraszám : 0 + 2 + 0
Típus : gyakorlat
Kreditérték : 0 + 2 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya - Biológia és Ökológia Intézet Alkalmazott Ökológiai Tanszék Biológia és Környezettan Szakmódszertani Részleg
Számonkérés : gyakorlati jegy
Megkövetelt előzmény : TBME/G3010

A tantárgy oktatásának célja :

A Biológia tanítása II. gyakorlat elsődleges célja az elméletben elsajátított módszerek gyakorlatban történő tudatos alkalmazása különös tekintettel a tanulók önálló, aktív tevékenységét igénylő módszerekre.

A gyakorlat tematikája :

A megvalósítás útja ez esetben is interaktív metodikával történik. A mikrotanítások meghatározott általános és középiskolai tananyaghoz kötődően megszabott módszerek segítségével történnek. Az egyéni feldolgozáson túl nagy szerepet kap a csoportmunka, a projekt, a vita valamint a kritikai értékelés módszere. A kreativitás fejlesztését szolgálja önálló, a biológia tanítást segítő kísérletek tervezése és bemutatása, tantárgyi vázlatok, szemléltetőanyag PowerPointban történő feldolgozása, azok megvitatása, az érettségi követelményrendszerhez kötődő tételek elkészítése, azok pontozásának önálló kidolgozása, szakköri és fakultációs munkatervek készítése.

Ajánlott szakirodalom :

  1. Általános és középiskolai biológia tankönyvek és munkafüzetek.
  2. Lénárd Gábor (2001): Biológiai laboratóriumi vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Müllner Erzsébet (2001): Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  4. Perendy Mária (2000): Biológiai vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  5. Steak, L. (1998): Praktisches Arbeiten im Biologieunterricht. Biologie in der Schule. 47(1-6).

A tantárgy tematikája heti bontásban:
MSc biológia tanítása 2 tematika - gyakorlat.pdf