Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia tanítása 3 TBME3012

A tárgy leírása:

Óraszám : 0 + 2 + 0
Típus : gyakorlat
Kreditérték : 0 + 1 + 0
Tantárgyfelelős : Revákné Dr Markóczi Ibolya - Biológia és Ökológia Intézet Alkalmazott Ökológiai Tanszék Biológia és Környezettan Szakmódszertani Részleg
Számonkérés : gyakorlati jegy
Megkövetelt előzmény : TBME/G3010/3011

A tantárgy oktatásának célja :

A iskolában folyó tanítási gyakorlat segítése, az ott felmerülő problémák, tevékenységek elméletben és gyakorlatban történő elemzése, megvitatása.

A tantárgy tematikája :

Így a tanítási órára történő felkészülés, a szemléltetés lehetőségei, a feladatmegoldás elmélete és gyakorlata, az értékelés problémái, a biológia szertár, biológiai kísérletek, növényhatározás, boncolás és mikroszkópizálás módszertana, tanítási órán kívüli tevékenységek: versenyre történő felkészítés, terepgyakorlatok módszertana, kiállítások szervezésének metodikája. Külön hangsúlyt fektetünk az egyes témakörök szakmai elemzésére. A hallgatók valamennyi téma kapcsán önálló dolgozatot nyújtanak be, mely egy értékelés saját tanítási gyakorlatukra vonatkozóan fenti szempontok alapján. Ezzel a tudatos tanári tevékenységet kívánjuk erősíteni.

Ajánlott szakirodalom :

  1. Általános és középiskolai biológia tankönyvek és munkafüzetek.
  2. Lénárd Gábor (2001): Biológiai laboratóriumi vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  3. Müllner Erzsébet (2001): Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  4. Perendy Mária (2000): Biológiai vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  5. Steak, L. (1998): Praktisches Arbeiten im Biologieunterricht. Biologie in der Schule. 47(1-6).
  6. Bodzsár Éva (szerk.) (2005): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest.

A tantárgy tematikája heti bontásban:
MSc biológia tanítása 3 tematika - gyakorlat.pdf