Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Biológia MSc levelező 2017/2018. I. félév

Biológia tanár levelező MSc
2 féléves (60 kredit) képzés
2017/2018 I.félév
Új típusú képzés

Tantárgykód Oktató neve Tantárgy Óraszám/félév Kredit Követelmény
TTBME5010_L Dr. Kerékgyártó János Biokémia II. 5 2 Kollokvium
TTBME5020_L Dr. Emri Tamás Mikrobiológia 5 2 Kollokvium
TTBME5030_L Dr. Miklós Ida Mol. biol.
módszerek és
gyakorlati
alkalmazásuk
5 3 Kollokvium
TTBME5035_L Dr. Simon Edina Ökológia 5 2 Kollokvium
TTBME5040_L Revákné
Dr. Markóczi Ibolya
A fenntarthatóság 5 2 Kollokvium
TTBME6015_L Dr. Lieter Éva Mikológia 5 2 Kollokvium
TTBME5005_L Dr. Mészáros Ilona Növénybiológia 8 3 Kollokvium
TTBME5050_L Dr. Oláh Viktor Talajtan 5 2 Kollokvium
TTBME5045_L Dr. Pecsenye Katalin, és
Dr. Bereczki Judit
Evolúcióbiológia és
populációgenetika
6 3 Kollokvium
TTBME3010_L (előadás)
TTBMG3010_L (gyakorlat)
Revákné Dr. Markóczi Ibolya Biológia Szakmódszertan I. 14 3 Kollokvium és
Gyakorlati jegy
TTBME3011_L (előadás)
TTBMG3011_L (gyakorlat)
Revákné Dr. Markóczi Ibolya Biológia Szakmódszertan II. 14 2 Kollokvium és
Gyakorlati jegy
TTBME5001_L Dr. Juhász Edit Állattan 4 2 Kollokvium
TTBME6020_L Dr. Szabó Sándor Egészségtan 4 2 Kollokvium

Tisztelt Hallgatók!

Az itt közölt konzultációs időpontok az előadók elfoglaltsága miatt változhat, így a változtatás jogát fenntartjuk.
Erről, illetve a változásokról időben értesítünk mindenkit.

A szakmai órák az Ökológia Épület A/113 nagy előadójában lesznek megtartva!!!( Amennyiben a terem az adott időpontban foglalt lenne, úgy a pontos helyszínről értesítést küldünk.)

Konzultációs órák:

2017. szeptember 15.
1300 - 1800 Biokémia
2017. szeptember 16.
800 - 2000 A különleges bánásmód pedagógiája
2017. szeptember 22.
1300 - 1800 Molekuláris biológia
2017. szeptember 23.
800 - 1800 Tanulási nehézségek
2017. október 7.
800 - 1800 A tanulói személyiség megismerése
2017. október 27.
1400 - 1900 Biológia Szakmódszertan II.
2017. október 28.
900 - 1500 Evolúcióbiológia, Populációgenetika
2017. november 3.
800 - 1300 A fenntarthatóság
Az időpont módosul!!!
Biológia Szakmódszertan I.
2017. november 4.
800 - 1300 Talajtan
2017. november 10.
1300 - 1800 Növénybiológia
2017. november 11.
800 - 1300 Mikrobiológia
2017. november 11.
1400 - 1700 Növénybiológia
2017. november 24.
800 - 1300 Mikológia
2017. november 24.
1400 - 1800 Ökológia
2017. november 25.
900 - 1300 Állattan
2017. november 25.
1400 - 1800 Egészségtan

A „Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése” (2 félév 60 kredit) képzésben résztvevők számára „A különleges bánásmód pedagógiája”, továbbá a „Tanulási nehézségek” és „A tanulói személyiség megismerése” tárgyak a „Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a biológia középiskolai tanári szakképzettség megszerzése” (2 félév 60 kredit) képzésben résztvevőkkel együtt kerülnek megtartásra. A „Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése” (2 félév 60 kredit) képzés hallgatói ezenkívül más pedagógiai és pszichológiai konzultációkon is részt vesznek, amelyek pontos időpontját az alábbi táblázatokban közöljük.