Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Bevezetés a biológiába (TBBG2001) és (TTBBG1010)

A gyakorlati óra időpontja : csütörtökönként 800 - 1000 óra között

Helye : Kémia épület K/2

A tárgy oktatója : Revákné Dr. Markóczi Ibolya csoportvezető egyetemi docens

Követelmény : Gyakorlati jegy


Az első tájékoztató óra 2017. szeptember 14.-én lesz megtartva.


Az aláírás feltétele a gyakorlati órákon való részvétel, melyet kézjegyükkel és NEPTUN kódjukkal hitelesítenek, az óra megkezdésekor közreadott dokumentumon.
Az óra végén szúrópróba szerűen ellenőrizzük, az aláírásuk valódiságát. Hiányozni kettő alkalommal lehetséges, további hiányzások esetén az aláírást nem áll módunkban teljesíteni!


A gyakorlati jegy 1 félévközi szóbeli beszámolóból, és egy félév végi szóbeli számonkérésből tevődik össze, amelyek alapfogalmak ismeretére épülnek. Minden egyes számonkérés során a félév végi jegy megajánlásához 60%-ot teljesíteni szükséges, és a számonkérések eredményei honlapunkon, nyomon követhetők.

A számonkérések várható időpontja (szóbeli):

 • 2017. november 06. - 10. Ökológia Épület 02. tanteremben
  1000 - 1600
  Témakörök: Egysejtű eukarióták, Biokémia, Sejtbiológia,
 • 2017. december 04. - 08. Ökológia Épület 02. tanteremben
  900 - 1500
  Témakörök: egész féléves tananyag

A hely és az időpont változtatási jogát fenntartjuk (a tanterem illetve az oktató közbejött elfoglaltságai miatt)!

Ajánlott irodalom :

 • Gál Béla: Biológia 10. - 11. - 12. (a gimnáziumok számára) (alternatív tankönyvek, feladatgyüjtemények, segédletek)
 • A gyakorlati óra anyaga