Belépés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti
Címlap

Revákné Dr. Markóczi Ibolya - Publikációk

 • Kacsur István, Revákné Markóczi Ibolya (1993): Modellekhez kapcsolódó feladatok a biológiában. A biológia tanítása, 1(2), 12-13.
 • Revákné Markóczi Ibolya (1993). Evolúciós összehasonlító módszer a növényrend-szertan tanításában. A biológia tanítása, 1(2), 14-18.
 • Markóczi – Revák (1993): Die Windkesselfunktion der Aorta – Einfaches Funkti-onsmodell. Praxis der Naturwissenschaften Biologie, Aulis Verlag Deubner Co. KG. Köln aus Heft Nr. 5. 19-20.
 • Markóczi – Revák (1993): Spaltöffnungen – ein neues einfaches Funktionsmodell, Praxis der Naturwissenschaften Biologie, Aulis Verlag Deubner Co. KG. Köln aus Heft Nr.8. 53-54.
 • Kovács Gáborné, Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Alberertné (1997): Tanulási ké-pességek fejlesztése tanulóközpontú tanítással. Taní-tani, 2(2), 46-48.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Dániel Péterné, Tóth Albertné, Kovács Gáborné (1997):Régi-új tanítási módszerek egy szerkezetváltó iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 47(4), 97-105.
 • Revákné Markóczi Ibolya (1998): Biológiatanítás diákszemmel. A biológia tanítása, 6(1), 4-9.
 • Ibolya Markóczi-Revák, Tibor Ferenczy, Tibor Tóth (2000): Wechselwirkungen von Mikroorganismen und Umwelt. Biologie in der Schule, 49(1), 26-33.
 • Ibolya Markóczi Revák (2001): The development of problem solving and its rela-tionship other influental factors. In: László Balogh, László Tóth (Ed.): Gifted development at schools: research and practice, University of Debrecen, Department of Educational Psychology, 152-158.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2001): A problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, 101(3), 267-285.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Ferenczy Tibor (2001): A tanulás tanítása a biológia órán. A biológia tanítása, 9(1), 25-28.
 • Ibolya Markóczi Revák, Tibor Ferenczy, Tibor Tóth (2001): Problem solving and motivation in biology teaching. Acta Biologica Debrecina, 100-106.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2002): Motiváció a biológiatanításban. A biológia tanítása, 10(4), 7-12.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Máth János (2002): A természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle, 52(10), 101-109.
 • Ibolya Markóczi-Revák (2003): A teaching-learning method enchancing problem solving and motivation in secondary schools. Métodos de ensenaza-aprendizaje para mejorar la solución de problemas y motivación en la escuela secondaria. Journal of Science Education, 4(1), 14-17.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2004): Így oldjunk meg problémafeladatokat biológiából. A biológia tanítása, 12(2), 23-25.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2004): Nehezen megoldható biológia problémafeladatok Iskolakulúra, 14(4), 42-51.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Bányász Emese (2006): Kutatás a középiskolában. A biológia tanítása, 14(4), 13-18.
 • Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Revák-Markóczi I., Schneider, I. K., Oberlander, F (2007): Using interview based knowledge space theory to assess 1st graders’ prior knowledge about the water. Journal of Science Education, 8(2).
 • Schneider, I. K., Oberlander, F., Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Revák-Markóczi, I.:(2007) Scientific learning in primary schools: the Rostock model. Practice and Theory in Systems of Education.
 • Máth János, Revákné Markóczi Ibolya (2008): A problémaközpontú módszer hatékonysága a középiskolai biológiatanításban. Iskolakulura, 17(június-július)
 • Revák-Markóczi, I., Tóth-Kosztin, B., Tóth, Z., Dobó-Tarai, É., Schneider, I. K., Oberlander, F.(2008): Effects of the „Rostock Model” on metacognitive development of pupils. Journal of Science Education, 9(2), 94-99.
 • Zoltán Tóth, Ibolya Revák-Markóczi, Ilona K. Schneider, FranzOberlander, Éva Dobó-Tarai (2008): Effect of instruction 1 st Graders’ thinking patterns regarding the description of water with every day and scientific concepts1. Practice and Theory in Systems of Education, Volume 3 Number 1
 • Ilona K. Schneider, Franz Oberlander, Zoltán Tóth, Éva Dobó-Tarai, Ibolya Revák-Markóczi (2008): Scientific learning in primary school education: A model study on children’s concepts of physical materiali. Practice and Theory in Systems of Education, Volume 3. Number 2.

Előadások

 • Revákné Markóczi Ibolya (1999): Pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani kutatások kapcsolódási pontjai a magyar biológiatanítás tükrében. Természettudományos Szakmódszertanosok 3. Országos Találkozója, KLTE, Debrecen, 1999. október 27-29.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Ferenczy Tibor-Tóth Tibor (2000): Pedagógiai-pszichológiai irányelvek a szak-módszertani feladatok meghatározásában. Országos Tudományos és MódszertaniKonferencia. Pedagógiai-pszichológiai szekció. Budapest, 2000. augusztus.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Balogh László (2000): A 15-18 éves korosztály problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése a biológia órán. Tanárképzés és tudomány. OrszágosTudományos és Módszertani Konferencia. Természettudományi szekció, Budapest, 2000. augusztus 31- szeptember1.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2000): Problémák, feladatok, kutatás. DE Természettudományi Kar „Biológusnap” tudományos ülése. Debrecen, 2000. november 15.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2001): A 14-16 éves tanulók természettudományos problémamegoldó gondolkodásának vizsgálata. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25-27.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2001): Biológia problémafeladatok? Debreceni Tudományos Napok, Biológia és Környezet szekció. Debrecen, 2001. november 14.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2002): A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a középiskolai biológiatanításban. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. október 24-26.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Tóthné Kosztin Beáta-Tóth Tibor (2003): Kísérlet a természettudományos problémamegoldás fejlesztésére a középiskolai biológiatanításban. III. Országos Nevléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. október 9-11.
 • Máth János-Revákné Markóczi Ibolya (2004): Egy biológiai problémamegoldást fejlesztő kurzus eredményei és tanulságai. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Debrecen, 2004. május 27-29.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2004): Egy a természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére irányuló kísérlet eredményei és tanulságai. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2004. október 20-22.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2004): A természettudományos oktatásunk helyzete nemzetközi felmérések alapján. „Az eredményesebb biológiaoktatásért” konferencia, Debrecen, 2004. június 28-július 1.
 • Futóné Monori Edit, Revákné Markóczi Ibolya (2006): Biológia szakkörök hierarchiája mint a természettudományos megismerés és eszköztudás színtere. Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. Országos Módszertani Konferenciája, Budapest, 2006. október 6-7.
 • Ibolya Revák-Markóczi, Bea Tóth-Kosztin (2007): Rostock Model in education of susbstainable development. 5th International JTET Conference, Debrecen, 2007. május 30-június 2.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Dobóné Tarai Éva (2007): Kisiskolások természettudományos gondolkodásának vizsgálata – Rostock modell. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2007. október 25-27.
 • Tóthné Kosztin Beáta – Revákné Markóczi Ibolya(2008): Környezettudomány, fogalmak és kognitív fejlődés- általános iskola és annak vetületei a tanárképzésben. IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Ilona K. Schneider, Franz Oberlander, Tóth Zoltán, Dobóné Tarai Éva (2008): Kísérlet az iskolakezdők természettudományos gondolkodásának fejlesztésére. AGTEDU, Kecskemét, 2008 november
 • Tóthné Kosztin Beáta, Revákné Markóczi Ibolya(2008): Kisiskolások természettudományos fogalmi gondolkodásának fejlesztési lehetőségei. AGTEDU, Kecskemét. 2008. november
 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóthné Kosztin Beáta, Tóth Zoltán (2007): A természettudományos problémamegoldó gondolkodás vizsgálata alsó tagozatban. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19-21.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Tóthné Kosztin Beáta (2009): Természettudományos problémamegoldó stratégiák vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém 2009. november 19-21.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2010): A projektmódszer hatékonyságának értékelése. I. Szakmódszertani kutatások a természettudományos illetve a matematika és az informatika tantárgyakhoz kapcsolódóan konferencia, Szeged 2010. május

Poszter

 • Ibolya Markóczi Revák - Tibor Tóth - Beáta Kosztin (2000): The development of problem solving and its relationshipother influental factors. Talent for The milleneum. The seventh conference of the European Council for High Ability Held in Debrecen (Hungary). August 19-22,2000. Papers Submitted to the Conference, Debrecen, 2000.

Konferenciakiadványok

 • Revákné Markóczi Ibolya-Ferenczy Tibor-Tóth Tibor (2000): Pedagógiai-pszichológiai irányelvek a szak-módszertani feladatok meghatározásában. In: A tanári mesterség gyalorlata,Tanárképzés és Tudomány, Országos Módszertani és Tudományos Konferencia, Nemzeti Tankönyvkiadó-ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 112-114.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Balogh László (2000): A 15-18 éves korosztály problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése a biológia órán. In: A tanári mesterség gyalorlata,Tanárképzés és Tudomány, Országos Módszertani és Tudományos Konferencia, Nemzeti Tankönyvkiadó-ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 283-284.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2002): A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a középiskolai biológiatanításban. In: II. Országos Neveléstudományi Konferenciav, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudomámyos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2002. 237.
 • Revákné Markóczi Ibolya-Tóthné Kosztin Beáta-Tóth Tibor (2003): Kísérlet a természettudományos problémamegoldás fejlesztésére a középiskolai biológiatanításban. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudomámyos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2002. 115.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2004): Egy a természettudományos problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére irányuló kísérlet eredményei és tanulságai. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudomámyos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2002. 111.
 • Máth János-Revákné Markóczi Ibolya (2004): Egy biológiai problémamegoldást fejlesztő kurzus eredményei és tanulságai. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése, Előadás kivonatok, Debrecen, 2004. 165-166.
 • Dobóné Tarai É. Tóth Z., Revákné Markóczi I., Schneider, I., Oberlander, F.: Elsőosztályos tanulók vízzel kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata. Előadás. XXII. Országos Kémiatanári Konferencia, Veszprém, 2006. Előadásösszefoglalók, 46-47. oldal.
 • Dobó-Tarai, É., Tóth, Z., Revák-Markóczi, I., Schneider, K. I., Oberlander, F.: A study of 1st graders’ prior knowledge about water using interview based knowledge space theory. Poszter. 8th European Conference on Research in Chemical Education, Budapest, 2006. Book of Abstracts, pp. 134-135.
 • Tóth Zoltán, Revákné Markóczi Ibolya, Dobóné Tarai Éva, Ilona K. Schneider, Franz Oberlaender: A tanítás hatása az elsõosztályos tanulók vízzel kapcsolatos fogalmi rendszerére I. Miskolci "Taní-tani" Konferencia, Miskolc, 2008. február 1. Tartalmi összefoglalók, 74. oldal
 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Dobóné Tarai Éva (2007): Kisiskolások természettudományos gondolkodásának vizsgálata – Rostock modell. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és tartalmi összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2007. 73.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Ilona K. Schneider, Franz Oberlander, Tóth Zoltán, Dobóné Tarai Éva: Kísérlet az iskolakezdők természettudományos gondolkodásának fejlesztésére. AGTEDU, Kecskemét, 2008 november Konferenciakiadvány, 200-206.
 • Tóthné Kosztin Beáta, Revákné Markóczi Ibolya: Kisiskolások természettudományos fogalmi gondolkodásának fejlesztési lehetőségei. AGTEDU, Kecskemét. 2008. november, Konferenciakiadvány, 216-222.
 • Beáta Tóth-Kosztin, Ibolya Revák-Markóczi: Enviromental Science, Concepts and Cognitive Development at Primary Level. IV. Carpathian-basin Conference on Enviromental Sciences. Debrecen, 2008. március 28-29. Acta Pericemonologica Debrecina, 2008. 32-38. o.
 • Revákné Markóczi Ibolya, Tóth Zoltán, Tóthné Kosztin Beáta (2009): Természettudományos problémamegoldó stratégiák vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program és tartalmi összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottság, Veszprém 2009. 188-189.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2010): A projektmódszer hatékonyságának értékelése. I. Szakmódszertani kutatások a természettudományos illetve a matematika és az informatika tantárgyakhoz kapcsolódóan, Tartalmi Összefoglaló. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Szakmódszertani Csoportja , Szeged 2010. 5.

Kiadványok

 • Both Mária, Revákné Markóczi Ibolya (2004): Biológia I.- munkafüzet, gimnázium 10., évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Both Mária, Revákné Markóczi Ibolya (2004): Biológia II.- munkafüzet, gimnázium 11., évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Both Mária, Revákné Markóczi Ibolya (2005): Biológia III.- munkafüzet, gimnázium 12., évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Revákné Markóczi Ibolya (2006): Motiváció a biológiatanításban. In: Bodzsár Éva (szerk.): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest, 18-41.